Strona główna

Konferencja MATLAB EXPO Polska to wydarzenie będące częścią cyklu organizowanego przez firmę MathWorks. Uczestnicy konferencji mogą dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystać oprogramowanie MATLAB i Simulink do własnych projektów. Prelegentami będą inżynierowie z firm MathWorks i ONT, a także użytkownicy, zarówno komercyjni jak i akademiccy, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.

Prezentowane treści będą dotyczyć wykorzystania narzędzi w inżynierii cyfrowej. Zagadnienia, które pojawią się podczas konferencji obejmują najnowsze trendy w przemyśle takie, jak projektowanie oparte o model (Model-Based Design), automatyczna generacja kodu produkcyjnego lub wykorzystanie modelu pracy low-code opartego o interfejsy graficzne. Zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania MATLABa i Simulinka z dziedzin sztucznej inteligencji, elektryfikacji czy autonomizacji pojazdów.

Program konferencji

09:00 – 09:15 – Otwarcie

09:15 – 10:00 – Damian Kowal, MathWorks

Model-Based Design has been a reliable and powerful framework for designing complex systems for more than two decades. Today’s engineers are confronting new workflows influenced by trends in software development, the integration of AI, and cloud computing. Learn how MathWorks is investing in Model-Based Design to deliver critical capabilities to automate design tasks, prevent defects, and scale to increasingly complex digital systems.

Informacje o prelegencie

10:00 – 10:45 – Sebastian Bomberg, MathWorks

The aim of the session is to provide an overview of how MATLAB, Simulink, and Model-Based Design enable you to take advantage of disruptive technologies such as deep learning. We will explore, in detail, the workflow involved in developing, testing, and deploying an AI-based model. These methods use input-output data from the original high-fidelity first-principles model to construct a machine-learning-based ROM that accurately represents the underlying system. We will present a brief overview of a custom certification workflow for machine learning systems based on existing certification standards and walk you through all the steps in the workflow, from defining requirements, managing data, training the model, and verifying its performance to the implementation of the system in hardware and validation of the requirements.

Informacje o prelegencie

10:45 – 11:00 – Przerwa

11:00 – 11:30 – Paweł Siatka, ONT

Wystąpienie poświęcone jest przedstawieniu narzędzi w MATLABie i Simulinku umożliwiających autonomiczne działanie różnego typu pojazdom. Podczas prezentacji zostaną  poruszone m.in. kwestie lokalizacji pojazdu i percepcji otoczenia, automatycznego podejmowania decyzji i sterowania.

Informacje o prelegencie

11:30 – 11:45 – Przemysław Szulim, Politechnika Warszawska

W prezentacji przedstawione zostanie spojrzenie na środowisko MATLAB z punktu widzenia dydaktyka i badacza. Poruszone zostanie zagadnienie lokalizacji magnetycznej oraz lokalizacji w oparciu o pulsujące znaczniki świetlne jako głównego obszaru badawczego Autora. Przedstawione zostaną także praktyczne aplikacje narzędzi MATLAB w dydaktyce z zakresu pojazdów autonomicznych na przykładzie wybranych przedmiotów i prac dyplomowych.

11:45 – 12:00 – Marcin Chodnicki, ITWL

Wystąpienie poświęcone jest przedstawieniu praktycznego podejścia w wykorzystaniu automatycznej generacji kodu C w MATLABie i Simulinku w zagadnieniach sterowania na przykładzie systemów bezzałogowych. Podczas prezentacji zostaną poruszone m.in. kwestie wykorzystywania Simulink Project i Variant Subsystem, a także sposobu projektowania modelu i jego konfiguracji do generacji kodu C pod system czasu rzeczywistego. Pokazane zostanie narzędzie dedykowane do mikrokontrolerów STM32.

Informacje o prelegencie

12:00 – 12:30 – Paulina Kozakiewicz, ONT

Wystąpienie poświęcone jest przedstawieniu możliwości środowiska MATLAB w zakresie przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów. Podczas prezentacji zostaną m.in. przedstawione narzędzia MATLABa pozwalające na interaktywną pracę, w tym: import, przetwarzanie i etykietowanie obrazów oraz projektowanie rozwiązań sztucznej inteligencji.

Informacje o prelegencie

12:30 – 13:45 – Lunch

13:45 – 14:30 – Konrad Kolski, Mateusz Łabęcki, ONT

Prezentacja poświęcona jest przedstawieniu możliwości środowiska MATLAB w zakresie generacji kodu i wsparcia dla platform sprzętowych opartych na FPGA i procesorach embedded. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną m.in. różne podejścia, a także narzędzia dedykowane do łatwej obsługi urządzeń wykorzystywanych w specjalistycznych zastosowaniach takich jak testowanie systemów bezprzewodowych czy sterowanie.

Informacje o prelegentach

14:30 – 14:45 – Adam Jabłoński, Akademia Górniczo-Hutnicza

Prezentacja przedstawia ścieżkę automatycznego przekształcania m-plików ze środowiska MATLAB na biblioteki źródłowe dla urządzeń z procesorem ARM Cortex-M. Metodologia obejmuje narzędzia Embedded Coder, Code Replacement Toolbox, bibliotekę CMSIS, deployment Wizard oraz Code Replacement Viewer. W prezentacji przedstawione zostaną konkretne przykłady zastosowań.

Informacje o prelegencie

14:45 – 15:00 Grzegorz Debita, Monika Zamłyńska, Akademia Wojsk Lądowych 

Zastosowanie oprogramowania MATLAB/Simulink do modelowania radiokomunikacyjnych systemów cyfrowych zostanie omówione na przykładzie nadajnik/odbiornik dla standardu DAB+ ETSI 300 401.  Proces optymalizacji algorytmów przetwarzania sygnałów dotyczy platform SDR z układami FPGA od firmy Xilinx.

Informacje o prelegentach

15:00 – 15:15 – Przerwa

15:15 – 15:45 – Jakub Szyman, ONT

Zagadnienia dotyczące symulacji efektów cieplnych w układach elektrycznych są w centrum zainteresowań wielu podmiotów komercyjnych. Simscape jest narzędziem umożliwiającym ich przeprowadzenie. Stopień rozbudowania modelu w zależności od obszarów zastosowania może obejmować szereg procesów towarzyszących; od wpływu efektów termalnych na parametry przewodnika po modelowanie zjawisk przenoszenia ciepła od strony płynu. Zamodelowane układy można integrować z narzędziami Simulink, w celu doboru układów sterowania układów chłodzenia oraz modelowania awarii, spowodowanych efektem cieplnym. Niniejsza prezentacja ukaże możliwości wykorzystania środowiska Simscape do modelowania efektów cieplnych, występujących w obwodach elektrycznych.

Informacje o prelegencie

15:45 – 16:00 – Patryk Sobczyk, Jan Wolny, Aptiv

Prezentacja poświęcona ukazaniu możliwości Simscape do przygotowania modelu termiczno – elektrycznego układu dystrybucji energii. Omówione zostaną kolejno etapy powstawania modelu, od przygotowania danych wejściowych, poprzez ich implementację w środowisku, proces kalibracji do wyników symulacji MES, aż do interpretacji wyników. Przedstawione zostaną również modele termiczne poszczególnych części układu: kable, konektory i busbary.

Informacje o prelegentach

16:00 – 16:15 Wojciech Jurczak, Dawid Stawiarski, Kamil Zygmunt – Rockwell Automation

Prezentacja jest kontynuacją prac wykonanych i opisanych w publikacji „Metoda analizy rozpływu prądu w baterii kondensatorów pośredniczącego obwodu DC przemiennika częstotliwości”. W publikacji autorzy przedstawili wyniki analizy rozpływu prądów w pośredniczącym obwodzie DC przemiennika częstotliwości. Analizowana bateria kondensatorów zawierała osiem kondensatorów elektrolitycznych. Kondensatory połączone zostały w cztery równoległe gałęzie zawierające po dwa szeregowo połączone kondensatory każda. Całość skręcona została za pomocą niskoindukcyjnych połączeń typu busbar. Analiza bazowała na zbudowanym modelu symulacyjnym wykonanym w oprogramowaniu Ansys Q3D oraz Ansys Simplorer. W celu weryfikacji modelu autorzy wykonali szereg badań laboratoryjnych. Kolejny etap prac omawiany w prezentacji dotyczy importu modelu obwodowego ze środowiska ANSYS Simplorer do środowiska MATLAB/Simulink. Autorzy opisali przyjętą metodę, omówili wyniki symulacji oraz przedstawili plany dalszych prac.

Informacje o prelegentach

16:15 – 16:30 Piotr Piórkowski, Politechnika Warszawska

W prezentacji przedstawione zostaną zagadnienia:

  • sposób pozyskiwania danych pomiarowych pojazdów w trakcie jazdy z wykorzystaniem złącza diagnostycznego OBD;
  • sposób prezentacji zarejestrowanych danych pomiarowych z wykorzystaniem oprogramowania producentów pojazdów;
  • eksport danych pomiarowych do plików w formatach uniwersalnych;
  • import danych pomiarowych do środowiska MATLAB;
  • analiza danych z wykorzystaniem narzędzi MATLAB.

Poniższe zadania zostaną przedstawione na przykładzie pojazdu z napędem wodorowym Toyota Mirai I-ej generacji.

Informacje o prelegencie

Prelegenci

Sebastian Bomberg
MathWorks
As an application engineer at MathWorks, Sebastian Bomberg supports customers in implementing data science projects. For instance, he develops applications for forecasting, predictive maintenance, IoT, and fleet analytics. To this end, he uses techniques from machine learning as well as big data algorithms and cloud computing. Prior to joining MathWorks, Sebastian worked as development engineer at the aerodynamics and HVAC department of MAN Truck & Bus in Munich. Sebastian Bomberg holds a German degree Diplom-Ingenieur (M.Sc.) in mechanical engineering from Technical University of Munich, where he also worked as a researcher at the Thermo-Fluid Dynamics Group.
Damian Kowal
MathWorks
Damian Kowal is responsible for driving the business development of the Industrial Automation & Machinery industry at MathWorks in the EMEA region. Focusing on identification of technology trends driving energy transition and helping customers unlock their potential and meet their business and technical targets. Prior to joining MathWorks, Damian worked as a principal scientist and project manager at ABB in Sweden, where he conducted research around powertrains for e-mobility and robotics. Damian holds PhD degree in Electromechanical Engineering from Ghent University.
Konrad Kolski
ONT
Konrad Kolski pracuje jako inżynier aplikacji w firmie ONT. Na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem narzędzi MathWorks w metodyce Model-Based Design, modelowaniem i symulacją systemów dynamicznych w tym projektowaniem systemów sterowania, weryfikacją i walidacją w środowisku Simulink oraz automatyczną generacją kodu C wraz z szeroko pojętą współpracą środowisk MATLAB i Simulink z różnymi platformami sprzętowymi. Ukończył studia magisterskie na kierunku Mechatronika w specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Mechatronicznych.
Mateusz Łabęcki
ONT
Mateusz Łabęcki pracuje na stanowisku inżyniera aplikacji w ONT. Na co dzień zajmuje się przetwarzaniem sygnałów i danych w środowisku MATLAB oraz podejściem Model-Based Design opartym na Simulinku uzupełnionym o generację kodu HDL. Jest również odpowiedzialny za środowisko RoadRunner, które jest wykorzystywane do testowania systemów AD/ADAS.
Adam Jabłoński
AGH
Adam Jabłoński jest profesorem AGH w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Od ponad 15 lat współpracuje z przemysłem w zakresie metod cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz systemów monitorowania i diagnostyki maszyn wirnikowych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym patentów oraz książki "Condition Monitoring Algorithms in MATLAB", włączonej do programu Mathworks Book Program. Jest absolwentem Central Texas College (USA), który ukończył z tytułem Highest Honors (2004) oraz AGH w Krakowie, gdzie uzyskał kolejno tytuł inżyniera, magistra oraz stopień doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego. Od 2018 r. jest członkiem the Board of Directors (International Liaison) stowarzyszenia MFPT (Society for Machinery Failure Prevention Technology, USA). Jest autorem licznych wdrożeń i prowadzi konsultacje w wielu gałęziach przemysłu, audytor Industry 4.0.
Grzegorz Debita
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
dr inż. Grzegorz Debita ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe jako pracownik naukowo-badawczy w projektach innowacyjnych. Specjalizuje się w branży telekomunikacji, jego prace naukowe związane są z wymiarowaniem i optymalizacją planowania systemów telekomunikacyjnych; teorią ruchu telekomunikacyjnego, AI w oparciu o platformy FPGA, propagacją fal radiowych, systemami satelitarnymi i radiokomunikacji rozsiewczej, sieciami sensorycznymi i sensorowymi czasu rzeczywistego, sieciami inteligentnymi na potrzeby Internetu przyszłości, a także układami FPGA, mikrokomputerami, techniką cyfrową i mikroprocesorową, systemami M2M oraz językami programowania typu: C, C++, C#, a także cyfrowym przetwarzaniem sygnałów i SDR. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta oraz kierownikiem laboratorium informatyczno-elektornicznego w ramach kierunku Informatyka. Posiada certyfikat “Intensive Training on LTE and 5 G RAN Monitoring with Hands-on Practice”.
Monika Zamłyńska
Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
Jest pracownikiem Katedry Informatyki na Akademii Wojsk Lądowych i doświadczonym administratorem systemów i sieci, specjalizującym się w ekosystemie Linux. Zajmuje sie zarządzaniem sieciami oraz administrowaniem systemów otwartych. Interesuje się przetwarzaniem sygnałów, modelowaniem matematycznym i symulacjami komputerowymi, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii takich jak OFDM, transformata Fouriera oraz transformata falkowa. Jest autorem wielu projektów w MATLAB/Simulink, które pozwoliły jej na praktyczne zastosowanie teoretycznych konceptów w tworzeniu modeli symulacyjnych. Prowadzi też zajęcia dla studentów Informatyki Wojskowej z modelowania, teleinformatyki, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i podstaw sensoryki.
Paulina Kozakiewicz
ONT
Młodszy Inżynier aplikacji w firmie Oprogramowanie Naukowo-Techniczne. Absolwentka Automatyki i Robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zajmuje się matematyką, statystyką oraz optymalizacją.
Paweł Siatka
ONT
Inżynier aplikacji w firmie ONT. Zajmuje się robotyką i pokrewnymi zagadnieniami w MATLABie. Absolwent Inżynierii Mechatronicznej ze specjalizacją Projektowanie Mechatroniczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Marcin Chodnicki
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
mjr dr inż. Marcin Chodnicki - absolwent studiów mundurowych I i II stopnia Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale Mechatroniki i Lotnictwa. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał pełniąc służbę w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe: inżynier, Kierownik Pracowni, Adiunkt. Od 10 lat związany jest z wyposażeniem pokładowym i naziemnym platform bezzałogowych, a w szczególności opracowywaniem i implementacją algorytmów sterowania. W ostatnich latach zajmuje się głównie opracowywaniem architektury systemów mechatronicznych oraz Kierowaniem Projektami Badawczo Rozwojowymi, jednocześnie biorąc czynny udział w pracach merytorycznych i technicznych.
Jakub Szyman
ONT
Jakub Szyman pracuje jako inżynier aplikacji ds. elektryfikacji i w firmie ONT. Doktor nauk technicznych w specjalności inżynieria chemiczna i procesowa. Zainteresowania: modelowanie matematyczne obiektów w inżynierii chemicznej, w szczególności określanie własności operacyjnych reaktorów fotokatalitycznych.
Patryk Sobczyk
Aptiv
Pracuje jako inżynier ds. symulacji termicznych w Aptiv. Absolwent Wydziału Energetyki i Paliw AGH. W codziennej pracy zajmuje się symulacjami termicznymi, termiczno-elektrycznymi oraz CFD układów i komponentów z branży automotive, takich jak centralki elektryczne czy konektory.
Jan Wolny
Aptiv
Inżynier ds. symulacji termicznych w firmie Aptiv. Zajmuje się symulacjami MES oraz CFD w zakresie analiz termiczno-elektrycznych oraz termiczno-elektryczno-strukturalnych. Pracuje m.in. nad rozwojem konektorów, elementów architektury HV i centralek elektrycznych w branży automotive. Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.
Wojciech Jurczak
Rockwell Automation
Obronił doktorat w 2010 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie pracował jako adiunkt w Katedrze Energoelektroniki, Maszyn Elektrycznych i Robotyki prowadząc badania nad wysokoczęstotliwościowymi przekształtnikami rezonansowymi. Następnie rozpoczął karierę w branży napędów przemysłowych jako inżynier energoelektronik projektując wielopoziomowe falowniki do zastosowań solarnych, rezonansowe falowniki do bezprzewodowego przesyłu energii oraz napędy przekształtnikowe niskiego napięcia. Od 2018 roku związany jest z firmą Rockwell Automation, gdzie obecnie pracuje jako Architekt Systemów Energoelektronicznych. Jest odpowiedzialny za wysokopoziomowe projektowanie urządzeń energoelektroniczych, systemów napędowych oraz ich algorytmów sterowania.
Dawid Stawiarski
Rockwell Automation
Uzyskał tytuł magistra inżyniera w 2022 r. na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 2021 roku związany jest z firmą Rockwell Automation, gdzie jako inżynier energoelektronik w departamencie niskonapięciowych przemienników częstotliwości jest odpowiedzialny za projektowanie oraz testowanie urządzeń energoelektronicznych dla systemów napędowych. W pracach badawczo rozwojowych pracuje nad wysokosprawnymi przetwornicami rezonansowymi a także zawansowanymi symulacja przekształtników energoelektronicznych wraz z układami sterowania
Kamil Zygmunt
Rockwell Automation
Uzyskał tytuł magistra inżyniera w 2022 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 2021 roku pracuje w firmie Rockwell Automation jako inżynier symulacji w dziale przemienników częstotliwości niskiego napięcia. Specjalizując się w analizach FEA/CFD, w swojej roli wykorzystuje oprogramowanie Ansys do weryfikacji i optymalizacji produktów energoelektronicznych wypuszczanych na rynek światowy. Jego praca obejmuje również tworzenie modeli o zredukowanym rzędzie (ROM) oraz cyfrowych bliźniaków, które pomagają zespołom projektowym w testowaniu nowych pomysłów i rozwiązań bez konieczności budowania fizycznych prototypów. Współautor publikacji dotyczącej metodologii analizy rozpływu prądu w baterii kondensatorów pośredniczącego układu DC przemiennika częstotliwości.
Piotr Piórkowski
Politechnika Warszawska
dr inż. Piotr Piórkowski pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (SiMR PW). Jest opiekunem kierunku studiów „Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych”, prowadzonego na wydziale SiMR PW. Wykonawca w projektach badawczych europejskich i krajowych dot. pojazdów elektrycznych, hybrydowych, wodorowych, ich komponentów, infrastruktury i sterowania.

Rejestracja

Rejestracja jest już zamknięta. Zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach organizowanych przez naszą firmę.

Lokalizacja

NYX Hotel Warsaw
Chmielna 71, 00-801 Warszawa

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o. o.
ul. Pod Fortem 19
31-302 Kraków

© Copyright 2024 by ONT. All rights reserved.

Polityka prywatności